Projekt | tiliaDesign

Projekt

Po výbere variantu, upravíme detaily „víťazného“ konceptu a vypracujeme zjednodušenú projektovú dokumentáciu (ZPD). 
Slúži k tomu, aby  sa dali naceniť všetky dodávky pre realizáciu vášho exteriéru. 
Zeleň je tiež dodávka. 
Je to presne ten istý postup, ako pri stavbe rodinného domu.

Pozrite si ZPD pre realizáciu exetriéru pri rodinnom dome, v radovej zástavbe.